Blogg

Mozart, råttfångaren

2016-01-26 22:31 | 0 kommentarer

Råttfångare! 

Mozart jan16 DSC04598


Nog nu!

2016-01-24 10:01 | 1 kommentarer

Nu får det faktiskt vara nog!

För 15 år sedan ansåg SKK det nödvändigt att tillsätta regler för att minska de tidiga blåsljuden hos cavalierer. Veterinärer/forskare med cavalierhjärtan som specialitet menade att 5 år är en viktig gräns för hjärtfelen och ville ha det som en gräns för avel. Protesterna från uppfödarhåll blev så gigantiska att SKK fick gå med på att sätta gränsen vid 4 år istället. Nu anser SKK, återigen, att vi behöver skärpa till reglerna. Återigen är det samma massiva protester mot samma 5-årsgräns forskarna menar att vi måste ha, från många uppfödare. Denna gången under ledning av styrelsen i Cavaliersällskapet. 

Istället för massiv pajkastning, hat, hot och otrevligheter önskar jag att man kunde se själva sakfrågan istället. Vill vi ha en höjd åldersgräns för avel på cavalierer för att på så sätt få fram cavalierer med senare debut av blåsljud, eller inte? Det är vad "striden" nu eg. handlar om men som kommer bort i allt käbbel. Lägg ner pajkastningen, snälla! Ni är ju vuxna människor! Tänk på vår ras istället. Vill vi ha en friskare ras eller vill vi inte?

Jag får faktiskt uppfattningen, när jag läser inlägg från båda håll, att de flesta faktiskt vill kämpa för en bättre hälsa. Naturligtvis får man tycka olika om hur detta ska gå till väga. Det är en demokratiskt rättighet i Sverige och som jag tycker bör gälla även i vår hundvärld. Att kalla det förslag man inte gillar för ett hittepåförslag är att tulla på det demokratiska tänket och då motsätter man sig dessutom Sveriges grundlag gällande åsiktsfrihet. Det är INTE ok att kalla någon för Hitler för att man inte lyder och hänger på ett förslag man inte tycker är bra utan gör ett annat förslag. Återigen - DEMOKRATI! 

Låt oss titta på hälsoförslagen.

1. Hanhundsbegränsning
Både styrelsen och vi övriga anser att hanar under 5 år bör få max 5 kullar, för att sedan släppas fri i aveln om de är hjärtfriska. Så, då behöver inte denna fråga lyftas upp som en vi inte är överens om. PUNKT.

Det styrelsen inte framkommit med är huruvida nuvarande 7-årsregel ska fortsätta gälla eller inte och det hoppas jag att vi får svar på. För inte kan meningen vara att de hanar som klarat 5-årsintyget får fortsätta i avel livet ut trots blåsljud innan 7 år? Det låter verkligen inte bra ur hjärtsynpunkt men hoppas att det inte är så. 

TILLÄGG! Jag har fått svar från styrelsen att de också vill ha kvar nuvarande 7-årsregel och att detta skivits ut i uppfödarutskicket vi fått. Toppen! Mitt misstag att mitt minne är kort. 

 

2. Debutålder för avel

Här vill styrelsen höja från 2 år till 3 år och det är positivt. Kanske kan man hinna upptäcka någon ung hund med sm-tecken innan och förhindra att den går i avel. Om man nu kan tolka dessa tecken, vilket kan vara väldigt svårt om hunden har smärta och inte "bara" luftkliar sig. Men, på det stora hela är det inget negativt utan bara positivt hälsomässigt att höja debutåldern för avel från 2 år till 3 år. Hjärtmässigt säger det oss dock i princip ingenting då endast någon promille har fått blåsljud innan 3 år. Det är bara att gå in på rasdata och titta. 

Det andra förslaget föreslår en debutålder på 2,5 år (OM föräldrarna är ua på hjärtat efter 5 år - mer om detta under nästa punkt) pga att det är 2,5 + 5 år som hjärtexperterna förespråkar, men jag tror inte att någon motsätter sig en höjning till 3 år här. Så, då har vi löst det "problemet". Vi enas om 3 år, tycker jag. 3. Arbetet för att höja debuten för blåsljud på hjärtat hos cavalierer
DET ÄR HÄR FÖRSLAGEN SKILJER SIG ÅT!
Styrelsen vill att hunden ska vara 3 år med hjärta ua och sen inget mer. Inga krav på att föräldrarna ska vara mer än hjärtfriska efter 3 år. Då blåsljud är ärftligt kan detta förslag leda till att hjärtfelen kryper nedåt i åldrarna och det är verkligen INTE att värna om rasen. De som älskar rasen på riktigt vill ha friska hundar som lever länge. Man kan avla hur seriöst och hjärtfriskt som helst med detta förslag OM alla uppfödare fortsätter att ta hjärtintyg på alla hundar som gått i avel ända tills de fått blåsljud. Den stora frågan här är om alla uppfödare tänker börja med detta alldeles frivilligt för det har inte skett ofta hittills. Det var ju tack vare att frivilligheten inte fungerade bra som SKK ville/vill ha en tvingande regel. 

Motförslaget (som alltså är lika giltligt som styrelsens pga demokrati och åsiktsfrihet och som dessutom kom till efter diskussion på uppfödarmötet i Upplands Väsby i höst) handlar eg. endast om att lägga till ett krav på att avelshundens föräldrar ska vara hjärtfriska efter 5 år, precis det som forskningen säger och SKK ville ha från början men då motsattes av uppfödarna. Inget annat.

 

Låt oss alltså enas för rasens framtid!

VI VILL ALLTSÅ BARA LÄGGA TILL (i styrelsens förslag) ATT FÖRÄLDRARNA SKA VARA HJÄRTFRISKA EFTER 5 ÅR. Detta för att nya cavalierer som föds ska hålla sig hjärtfriska längre. Alla som verkligen bryr sig om rasens framtid måste ju vilja avla för friskare hjärtan. Varje cavalier är värd det och varje valpköpare är värd det. 

 


Kallt men härligt

2016-01-19 21:24 | 0 kommentarer

Väldigt kalla dagar har följt på varandra många dagar nu. Härligt, men inte alldeles enkelt för små tassar. Det gäller att inte stå stilla för då kan man få tasskramp. Alla mina små, utom lille Echo och gamla Doris kör högsta fart för att inte frysa. Doris får vara inne och Echo kör korta "pass" varvat med att värma sig innanför min jacka.

De är verkligen som överlyckliga små barn i snön    GLÄDJE!


DSC04313

DSC04307

DSC04297

 

 


Läs!

2016-01-16 23:38 | 7 kommentarer

Läs och skriv under!

Inför revideringen av hälsoprogrammet hjärta för CKCS

Undertecknade ägare/uppfödare av cavalierer, tillika medlemmar i SKK alt SCKCS, föreslår SKK att nuvarande hälsoprogram avseende hjärta för CKCS bibehålls, men med en höjning av åldrarna, från 24 månader till 2,5 år respektive från 4 år till 5 år.

SKKs hälsoprogram för cavalierernas hjärta startade 2001, SKK informerar följande angående programmet: "Det finns ett samband mellan avkommans hjärtstatus och den ålder då föräldradjuren haft hjärtstatus utan anmärkning (u a ). .....utgångspunkten för hälsoprogrammet är att avelsdjur ska vara minst fyra år gamla och efter denna ålder ha intyg om hjärta u a . Endast då avelsdjurets egna föräldrar har hjärtintyg utan anmärkning efter fyllda fyra års ålder kan avelsdjuret användas före fyra års ålder. Avelsdjur ska dock vid parningsdatum alltid ha uppnått en ålder av lägst 24 månader." http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/hjartstatus-hos-cavalier-king-charles-spaniel/

Det vill säga selektionen mot MVD ligger i nuvarande program på hjärtstatus vid 4 års ålder.

Nedan följer förslag från SCKCS samt SKKs förslag som SCKCS presenterat i samband med senhöstens uppfödarseminarier och i uppfödarutskick, samt undertecknades förslag:

Alternativ 1) SKKs förslag enligt SCKCS: Lägsta ålder för tikar att gå i avel 4 år. Lägsta ålder för hanar att gå i avel 5 år. Max 5 kullar per hanhund.

Alternativ 2) SCKCSs förslag: Cavalieren får gå i avel tidigast när den är 3 år och ska ha ett giltigt hjärtintyg efter 3-årsdagen. Hanhund får producera max 5 kullar innan den fyllt 5 år. För att fortsätta gå i avel ska hanhunden ha ett hjärtintyg u a efter 5-årsdagen.

Alternativ 3) Undertecknades förslag: Dagens hälsoprogram bibehålls i alla delar men gränsen 4 år höjs till 5 år och 24 månader (=2 år) höjs till 2,5 år. Om SKK i tillägg vill se en begränsning av hanhundsanvändning föreslås max 5 kullar alt 20 avkommor för hanar mellan 2,5 och 5 år. Regeln om “Hanhund som vid lägst 7 års ålder har hjärta u a men senare får blåsljud kan användas i avel.” bibehålls.

Fördelar och nackdelar med de olika alternativen, samt jämfört med nuvarande program 1) SKKs förslag: Lägsta ålder för tikar att gå i avel 4 år. Lägsta ålder för hanar att gå i avel 5 år. Max 5 kullar per hanhund. Ger för tikar ingen MVD-mässig fördel jämfört med dagens program då åldern för selektion mot MVD är densamma - 4 år. För hanar höjs selektionsåldern mot MVD med 1 år (i likhet med undertecknades förslag nedan) vilket är positivt. Till nackdelarna hör att alla avelsdjur likställs hjärtvärderingsmässigt oavsett bakgrund, bl a förloras den pedagogiska poängen med att inför en parning kolla upp föräldrastatus, något som är viktigt för en polygenetisk defekt där familjestatus påverkar. Men den höga debutåldern innebär även att individer med för rasen väsentligt bättre hjärthälsobakgrund än den genomsnittliga hindras från tidig avel samt möjlighet att bidra till populationen med ett större antal avkommor. Särskilt påverkas tikar med kortare reproduktionstid. Var finns incitamenten för uppfödarna att lägga sig på en högre nivå hjärtkvalitetsmässigt när alla tikar begränsas i reproduktionen i o m den höga debutåldern? Det är också osannolikt att uppfödare kommer att investera i avelshanar om de måste vänta till 5 år för avelsdebut och sedan blott ta max 5 kullar. Troligen kommer hanarna också att förbruka sin avelsrätt om fem kullar mycket snart efter debuten vid 5 år, vilket automatiskt reducerar tillgången på friska, äldre hanar för avel. Att begränsa hanhundsanvändning kan i teorin gynna populationen, men i detta fall är begränsningen så kraftig att uppfödarreaktionerna kan bli negativa. Den kraftiga begränsningen av hanhundsanvändningen samt stora höjningen av ålder för avelsdebut kan innebära att den oregistrerade aveln av cavalierer istället ökar.

2) SCKCSs förslag: Cavalieren får gå i avel tidigast när den är 3 år och ska ha ett giltigt hjärtintyg efter 3-årsdagen. Hanhund får producera max 5 kullar innan den fyllt 5 år. För att fortsätta gå i avel ska hanhunden ha ett hjärtintyg u a efter 5-årsdagen. SCKCS vill sänka selektionsåldern mot MVD från dagens 4 år till blott 3 år, vilket i sammanhanget måste anses som mycket negativt för rasen. Är det en uppstramning SKK och många av oss önskar ger detta rakt motsatt effekt. Försvinnande få individer kommer att selekteras bort från avel med en 3-årsregel, ännu färre än idag där selektionen sker vid 4 år. 3 år är hela TVÅ ÅR lägre än det ursprungliga förslaget om en selektionsålder på 5 år som byggde på den etablerade genomsnittliga debutåldern för MVD. Dessutom tillkommer ovan nämnda kritik mot att föräldrastatuskontrollen försvinner, med detta förslag tillåts avelsdjur vars föräldrar inte ens klarar dagens krav, dvs 4 år och u a . Förslaget om max 5 kullar före 5 år för hanar är dock ett steg i rätt riktning.

3) Undertecknades förslag: "Dagens hälsoprogram bibehålls i alla väsentliga delar men 4 år höjs till 5 år och 24 månader höjs till 2,5 år." DETTA FÖRSLAG - DVS ETT PROGRAM SOM FÖLJER PRINCIPEN FÖR NUVARANDE HÄLSOPROGRAM MED FÖRÄLDRASTATUSKONTROLL - ÄR DEN ENDA MÖJLIGHETEN ATT HA ETT PROGRAM SOM SELEKTERAR MOT MVD PÅ EN HÖG ÅLDER MEN SAMTIDIGT TILLÅTER AVEL PÅ YNGRE INDIVIDER! Detta var också orsaken till hälsoprogrammets utformning för snart två decennier sedan, vilket SKK måste ta i beaktande vid en eventuell regelrevision. Detta innebär stora fördelar gentemot de övriga nämnda förslagen. En höjning av åldern till 5 år - med möjlig avelsdebut redan från 2,5 år om bägge föräldrarna är u a efter 5 år - ger en avelsselektion mot MVD på 5 år d v s en önskad uppstramning för BÅDE hane och tik, men ger samtidigt bibehållen möjlighet till avel på yngre djur. Dessutom hamnar slutligen selektionen på den nivå forskarna redan från starten önskade, baserat på den genomsnittliga debutåldern för MVD, d v s 5 år. Detta förslag ger förutom den mest effektiva selektionen mot MVD, uppfödarna möjlighet att sätta hundar i avel redan från 2,5 år vilket är en fördel även ur fertilitetssynpunkt. En begränsning av unga hanar vore positivt, och om begränsningen släpps för hanar som har giltigt hjärtintyg u a efter 5 år, ökar uppfödarnas drivkraft att investera i avelshanar av god hjärtkvalitet, samt att avelstillgång säkras till de avelshanar som håller sig hjärtfriska långt upp i åldern.

Undertecknade förspråkar härmed alternativ 3): "Dagens hälsoprogram bibehålls i alla delar men 4 år höjs till 5 år och 24 månader=2 år höjs till 2,5 år."

Vi behöver ditt namn, ev kennel , ort och epostadress samt medlemsnr i SKK/SKKorganisation alt SCKCS. Lämna dina uppgifter till den person du fick detta av eller som skapat inlägget.

Fn fredagen den 15 januari kl 16.00 har vi ett 30tal underskrifter och fler förväntas in!


Mozart

2016-01-13 19:49 | 1 kommentarer

Visst är han väldigt söt, lille Mozart, Chadyline Montana  . Han är det Dantebarn jag äger och han har nu blivit ett halvår gammal. Han är en otroligt trygg och glad kille! Allt är positivt och det är väl alldeles underbart med det psyket på en hund - precis som en cavalier ska vara  . Behöver jag säga att han älskar snö? Sen kanske de där snöbollarna som blir ibland är en aning besvärliga för då går det inte att springa så snabbt 

DSC04336 x

20151227_144155

Mozart jan16 20160109_131119

Mozart jan16 20160109_132751 (1)

 

Vi får väl visa några bilder utan snö också!

Mozart jan16 DSC04178

Mozart jan16 DSC04182

Mozart Jul DSC04118

Mozart Jul DSC04114

 

Blogghistorik

«januari 2016»
måntisonstorfrelörsön
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Senaste inlägg
Till salu
Russkiy Toy-valpar födda 15/2-20
Valpar
Skalman
Kennelträffen 2019
KENNELTRÄFF SÖN 21/7-19
Uppdateringar
hemsidan är tillbaka
God Jul!
Julklapp

Senast kommenterade
Russkiy Toytik till salu
Skalman
Uppdateringar
hundmat
Julklapp
intyg
Nya bilder på småtrollen
dator och valpar
seriösa uppfödare
ståbilder

Arkiv
2021
2020
2019
2018
2017
2016
 •    December
 •    November
 •    Oktober
 •    September
 •    Augusti
 •    Juli
 •    Juni
 •    Maj
 •    April
 •    Mars
 •    Februari
 •    Januari
 • 2015
  2014
  2013
  2012

   

  Marielle på Milljas

  Olle2xx